mediensturmer-aWf7mjwwJJo-unsplash

Fiscale aspecten van arbeid en arbeidsvoorwaarden

Personeel is van grote waarde voor een onderneming. In goed personeel zal geïnvesteerd worden en er zal heel zorgvuldig mee moeten worden omgegaan.

Tevredenheid bij uw werknemers is dan ook een groot goed. Wij kunnen met u een arbeidsvoorwaardenpakket opstellen, waarbij optimaal van de fiscale mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Reist uw werknemer voor de zaak, dan kunnen wij de fiscale gevolgen van de verschillende manieren van reizen voor u in kaart brengen. Welke gevolgen hebben incentives voor u en uw personeel?

Door onze uitgebreide ervaring kunnen wij u van alles vertellen over verschillende vormen van personeelsparticipaties. Ook kennen wij verschillende wijzen van extra belonen en kunnen voor u de fiscaal meest voordelige weg uitstippelen.

Wanneer u personeel uit het buitenland haalt of juist naar het buitenland uitzendt, kan dit gepaard gaan met de nodige vragen op het gebied van de loon- en inkomstenbelasting en niet te vergeten de sociale verzekeringsplicht. Wij zullen u door het regelwoud leiden en aan u uitleggen wat de gevolgen zijn.

Wist u dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen wanneer u personeel inleent van bijvoorbeeld een uitzendbureau? Wij kunnen u hierover alles vertellen en aangeven op welke manieren u het risico van aansprakelijkstelling zoveel mogelijk kunt beperken.

Als directeur-grootaandeelhouder bent u veelal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar soms toch ook wel. De fiscale- en sociale verzekeringswetgeving lopen op dit gebied niet synchroon. Wij kunnen voor elke situatie vaststellen of de directeur-grootaandeelhouder wel of niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Werkt u met zogenaamde zelfstandigen (ZZP-ers)? Heeft u vastgesteld of deze ZZP-ers werkelijk zelfstandig zijn, of misschien toch bij u als werknemer in dienst? Heeft deze ZZP-er een VAR-verklaring en wat betekent dit voor u? Loop geen risico met ZZP-ers, wij kunnen u uitleggen wanneer sprake is van een werkgever-werknemer relatie en wanneer u daadwerkelijk met een ZZP-er te maken heeft. De geldigheid van een door de belastingdienst verstrekte VAR kunnen wij voor u beoordelen.